Orice litigiu, neînţelegere sau reclamaţie vor fi soluţionate conform legislaţiei în vigoare.